Monthly Archives: October 2017

//October

तारुण्यापिटिका आणि व्रण घालवायला लेझरचा उपाय योग्य आहे का?

तारुण्यापिटिका आणि व्रण घालवायला लेझरचा उपाय योग्य आहे का? तारुण्यापिटीकांचे व्रण हे त्यांच्यामुळे होणार्‍या जखमा भरून  येण्यासाठी शरीराचे जे प्रयत्न असतात त्याचा परिणाम असतो. मुळात हे खड्डे किंवा व्रण हे बाह्य त्वचेवर जमा झालेल्या जास्तीच्या कोलाजेन नामक द्रव्याची गुठळी असते. अशा प्रकारे कोलाजेन तेथेच कायमचे राहून मुरूमांचे व्रण बनतात. तथापि कांही बाबतीत सगळेच व्रण हे [...]

By |2017-10-23T05:14:04+00:00October 23rd, 2017|General|Comments Off on तारुण्यापिटिका आणि व्रण घालवायला लेझरचा उपाय योग्य आहे का?

हेयर ट्रान्सप्लांट चे दुष्परिणाम

हेयर ट्रान्सप्लांट चे दुष्परिणाम लोकांना टकलाशी लढण्यासाठी हेयर ट्रान्सप्लांट च्या रूपाने सगळ्यात आधुनिक उपाय सापडल्याने केस गळण्याच्या समस्येवर उत्तम उपाय कुठला, ह्यासाठी आता शोधाशोध करण्याची गरज राहिलेली नाही.  हेयर ट्रान्सप्लांट हि एक अशी सर्जिकल प्रक्रिया आहे जिच्यात डोक्याच्या कडेचे किंवा मागचे केस काढून ते समोर किंवा वरच्या बाजूला लावले जातात. हेयर ट्रान्सप्लांट ही लोकल  अनास्थेशिया [...]

By |2017-10-21T07:23:25+00:00October 21st, 2017|General|Comments Off on हेयर ट्रान्सप्लांट चे दुष्परिणाम

रिह्नोप्लास्टी सर्जरी रूप आणखी खुलविण्यास यशस्वी ठरते का?

काय रिह्नोप्लास्टी सर्जरी [नाकाची शस्त्रक्रिया] रूप आणखी खुलविण्यास यशस्वी ठरते का? रिह्नोप्लास्टी सर्जरीचा उल्लेख अशा प्लॅस्टिक सर्जरीबद्दल केला जातो जी लोक त्यांचा देखणेपणा आणि नाकाचे कार्य सुधारण्यास करतात. ह्या पद्धतीमध्ये प्लॅस्टिक सर्जन सर्व साधारणपणे नाकाचे हाड आणि कार्टीलेज यावर  कोरीव काम करून पेशंटला हवे तसे रूप मिळवून देतात. म्हणून स्त्रिया आणि पुरुष जे आपल्या नाकाबाबत [...]

By |2017-10-21T07:20:29+00:00October 21st, 2017|General|Comments Off on रिह्नोप्लास्टी सर्जरी रूप आणखी खुलविण्यास यशस्वी ठरते का?

केस गळतीवर  हेयर ट्रान्सप्लांट व्यतिरिक्त कांही पर्यायी उपाय योजना

केस गळतीवर  हेयर ट्रान्सप्लांट व्यतिरिक्त कांही पर्यायी उपाय योजना.   केस गळती ही सर्व सामान्य समस्या आहे. आणि ती स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही भेडसावते. बर्‍याच शोधानंतर असे आढळून आले आहे की, पुष्कळ लोक टकलामुळे  बाधित असतात. आणि उरलेले लोक डाएट ,ताण तणाव, आजारपण किंवा ठराविक औषधोपचार ह्यामुळे केस गळतीला तोंड देत असतात. अशी कांही औषधे आणि [...]

By |2017-10-18T06:50:01+00:00October 18th, 2017|General|Comments Off on केस गळतीवर  हेयर ट्रान्सप्लांट व्यतिरिक्त कांही पर्यायी उपाय योजना

हेयर  ट्रान्सप्लांटसाठी  भारतात वैद्यकीय पर्यटन

हेयर  ट्रान्सप्लांटसाठी  भारतात वैद्यकीय पर्यटन भारत हा संस्कृतीच्या वारसाने  समृद्ध, अप्रतिम सौंदर्य आणि निरामय शांत असा देश आहे. लोक भारता कडे केवळ त्याच्या जागतिक आकर्षक सुंदरतेमुळे आकर्षित होत नाही तर त्यांच्या शरीर, मन आणि आत्म्याच्या आरामासाठी आकर्षित होतात. हो, प्राचीन भारत आताच्या भारतापेक्षा वेगळा असेल.  पण हे नाकारून चालणार नाही की, सध्या भारताचे वैद्यकीय पर्यटनासाठी [...]

By |2017-10-21T07:25:14+00:00October 18th, 2017|General|Comments Off on हेयर  ट्रान्सप्लांटसाठी  भारतात वैद्यकीय पर्यटन

Pros and Cons of Gynecomastia

Pros and Cons of Gynecomastia Gynecomastia or the enlargement of the male breast is one of the biggest embarrassment of men around the world. Gynecomastia is a condition where men experience over-developed or enlarged breasts at any age. Such condition may occur as a result of hormonal changes, heredity obesity or the side effect of [...]

By |2018-06-25T12:10:30+00:00October 17th, 2017|General|Comments Off on Pros and Cons of Gynecomastia

Post Hair Transplant Tips

Post Hair Transplant Tips Hair loss can be disturbing and may also be inevitable. Issues related to hair loss may also give rise to undesirable baldness. But the good news is that now there are numerous ways to address a receding hairline one of which is Hair Transplant surgery. Hair Transplant surgery is indeed a [...]

By |2018-06-25T12:10:30+00:00October 17th, 2017|General|Comments Off on Post Hair Transplant Tips

Medical Tourism in India for Hair Transplant

Medical Tourism in India for Hair Transplant India is the land that is rich in cultural heritage, unparalleled beauty, tranquillity. People get attracted to India not just because of its world captive beauty but also to heal their body mind and soul. Yes, ancient India may be different from modern India but it is undeniable [...]

By |2018-06-25T12:10:30+00:00October 16th, 2017|General|Comments Off on Medical Tourism in India for Hair Transplant

Is Rhinoplasty Surgery Successful in Enhancing the Appearance?

Is Rhinoplasty Surgery Successful in Enhancing the Appearance? Rhinoplasty is referred to as the plastic surgery of the nose that people undergo to enhance their appearance and functionality of nose. During the procedure, the plastic surgeon generally sculpts the cartilage and the bone of the nose to achieve the desired look of the patients. Therefore [...]

By |2017-10-21T05:35:57+00:00October 16th, 2017|General|Comments Off on Is Rhinoplasty Surgery Successful in Enhancing the Appearance?

Is Laser Acne and Scar Removal worth it?

Is Laser Acne and Scar Removal worth it? Acne scarring is the result of body’s effort to heal the wounds that have been caused by the acne. Basically, scars are the excess accumulation of collagen that is built up in the dermis. Thus the collagen stays in the place permanently and gives rise to acne [...]

By |2017-10-21T07:27:54+00:00October 16th, 2017|General|Comments Off on Is Laser Acne and Scar Removal worth it?