Monthly Archives: December 2017

//December

केशारोपण म्हणजे काय ?आणि जर ते अयशस्वी झाले तर पुढे काय?

केशारोपण म्हणजे काय ? केशारोपण ही एक अशी प्रक्रिया आहे ज्यांमध्ये त्वचारोगतज्ञ सर्जन डोक्याच्या टक्कल असलेल्या भागावर केसांचे रोपण करतात. सर्जन बहुधा डोक्याच्या मागील भागाचे किंवा दोन्ही बाजूंचे केस काढून, डोक्याच्या समोरील किंवा वरच भाग जेथे अजिबात केस नसलेल्या किंवा विरळ आहेत अशा ठिकाणी रोपण करून तो भाग भरून काढतात. अमेरिकेमध्ये डॉक्टर्स 1950 सालापासून केशारोपणाची [...]

By |2018-01-01T14:59:53+00:00December 30th, 2017|General|Comments Off on केशारोपण म्हणजे काय ?आणि जर ते अयशस्वी झाले तर पुढे काय?

कायम स्वरूपी आणि तातपुरत्या प्रक्रिया

कायम स्वरूपी आणि तातपुरत्या प्रक्रिया फेशियल फिल्लर ही चेहर्‍यावरच्या नको असलेल्या सुरकुत्या आणि रेघा नाहीसा करण्याचा प्रसिद्ध मार्गा पैकी एक मार्ग आहे. या फीलर्सचा सर्वात जास्त उपयोग डोळे,नाक,आणि ओठांच्या भोवती केला जातो. या पैकी काही परिणाम कायम स्वरुपी असतात तर काही तात्पुरते असतात . सर्जन चेहर्‍याच्या कातडीच्या खाली फेशियल फिलर्स भरून तिचा आकारमान वाढवितात .आणि [...]

By |2017-12-30T07:31:14+00:00December 30th, 2017|General|Comments Off on कायम स्वरूपी आणि तातपुरत्या प्रक्रिया

काय गायनोमास्टियावर लवकरात लवकर उपचार केला पाहिजे? त्याचे दुष्परिणाम कोणते?

काय गायनोमास्टियावर लवकरात लवकर उपचार केला पाहिजे? गायनॉमास्टिया ही पुरुष आणि मुलांमध्ये छातीच्या उतींची सूज येण्याची अवस्था आहे. ह्याचे मुख्य कारण म्हणजे इस्ट्रोजेन आणि टेस्टोस्टेरोन ह्या हार्मोन्स मध्ये असंतुलन घडते आणि त्यामुळे एका किंवा दोन्ही स्तनांवर परिणाम होतो. स्तनांमध्ये फुगवटा येण्याचे मुख्य कारण स्तनाग्राच्या खाली व भोवतालची पेशींची बेसुमार वाढ होते. ही अवस्था जास्त करून [...]

By |2017-12-30T07:18:44+00:00December 30th, 2017|General|Comments Off on काय गायनोमास्टियावर लवकरात लवकर उपचार केला पाहिजे? त्याचे दुष्परिणाम कोणते?

आपण शेवटचा केस गळेपर्यंत वाट पहाणार आहोत का? 

आपण शेवटचा केस गळेपर्यंत वाट पहाणार आहोत का?  केस गळणे ही स्त्री पुरुषांमध्ये सामान्य समस्या आहे. थोडे केस गळणे साहजिकच नेहमीसारखे केस गळण्यासारखे अपरिहार्य असते. कारण त्यांच्या जीवन चक्रात शेवटी केस नैसर्गिक रित्या गळतात. रोजचे विंचरणे आणि शैंपू करणे ह्यामुळे केसांची मुळे कमजोर होऊन शेवटी ते केस गळण्यास कारणीभूत होतात. म्हणजे नैसर्गिक केस गळणे हे [...]

By |2017-12-30T07:33:21+00:00December 30th, 2017|General|Comments Off on आपण शेवटचा केस गळेपर्यंत वाट पहाणार आहोत का? 

हार्मोनल हेयर फॉल म्हणजे काय आणि तो थांबविण्यासाठी कांही मार्ग आहें काय?

हार्मोनल हेयर फॉल म्हणजे काय आणि तो थांबविण्यासाठी कांही मार्ग आहें काय? केस विरळ होणे,लक्ष्यात येण्यासारखे टकल,केसांची पिछेहाट,ब्रशवर,कंगव्या वर,आणि उशीवर गुंतवळ पडणे,ही सारी टिपिकल केस गळण्याची लक्षणे आहेत. पुरुषाना केस गळण्याच्या समस्ये चा इतका गंभीर अनुभव येत नहीं, तरी सुद्धा भरपूर केस असलेल्या डोक्यावर हळूहळू बदल घडून,भांग मागे मागे जात,केस कमी झालेले दिसते. हे ख़रच [...]

By |2017-12-30T06:29:11+00:00December 30th, 2017|General|Comments Off on हार्मोनल हेयर फॉल म्हणजे काय आणि तो थांबविण्यासाठी कांही मार्ग आहें काय?

How to find a cosmetic surgeon for hair transplant in Mumbai

Cosmetic Surgeon for Hair Transplant in Mumbai Hair transplant is the latest trending cosmetic procedure which is not only for them who are experiencing hair loss or hair thinning issues but it is also for those people who want to change their hairline and achieve an attractive appearance. In the recent years, there are numerous [...]

By |2018-06-25T12:10:29+00:00December 29th, 2017|General|Comments Off on How to find a cosmetic surgeon for hair transplant in Mumbai

Why Vaser liposuction Considered as Best Treatment for Liposuction

Vaser Liposuction Considered as Best Treatment For Liposuction Liposuction is a popular method of removing the excess amount of fatty tissues from various parts of the body. This cosmetic procedure is chosen by all those people who are unable to remove the stubborn fatty deposits from flanks, thigh, hips or various other parts of the [...]

By |2018-06-25T12:10:29+00:00December 29th, 2017|General|Comments Off on Why Vaser liposuction Considered as Best Treatment for Liposuction

Why is hair transplant cost in Navi Mumbai lesser than Mumbai

Hair Transplant Cost in Navi Mumbai Lesser Than Mumbai A hair transplant is such a cosmetic procedure where the surgeon moves hair follicles to the balding area of the head. Hair transplant is prevalent since 1950’s in the U.S and this procedure is now considered as one of the best hair restoration procedure till now [...]

By |2017-12-29T18:53:36+00:00December 29th, 2017|General|Comments Off on Why is hair transplant cost in Navi Mumbai lesser than Mumbai

Know the PRP Hair Treatment Cost in Mumbai

PRP Hair Treatment Cost in Mumbai Hair thinning has been the leading issue for everyone around the globe. There are numerous hair thinning issues including stress, pollution, stress, pollution, heredity, etc. Male and female pattern baldness are some of the leading issues that affect a large number of women and men which may also give [...]

By |2018-06-25T12:10:29+00:00December 29th, 2017|General|Comments Off on Know the PRP Hair Treatment Cost in Mumbai

Pros and cons of Hair Transplant in Navi Mumbai

Pros and cons of Hair Transplant in Navi Mumbai Hair loss is a common problem that affects both men and women at any stage of life due to various reasons like stress, pollution, hormonal imbalance, heredity, etc. Now many of these factors may not be permanent and some may even be reversed. But there are [...]

By |2017-12-29T18:57:36+00:00December 29th, 2017|General|Comments Off on Pros and cons of Hair Transplant in Navi Mumbai